ข้อความผิดพลาด

 • Deprecated function: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead ใน _views_slideshow_preprocess_views_slideshow() (บรรทัด 73 ของ /home/www/virtual/patumkongka.ac.th/htdocs/sites/all/modules/views_slideshow/theme/views_slideshow.theme.inc)
 • Deprecated function: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead ใน _views_slideshow_preprocess_views_slideshow() (บรรทัด 76 ของ /home/www/virtual/patumkongka.ac.th/htdocs/sites/all/modules/views_slideshow/theme/views_slideshow.theme.inc)
 • Deprecated function: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead ใน _views_slideshow_preprocess_views_slideshow() (บรรทัด 76 ของ /home/www/virtual/patumkongka.ac.th/htdocs/sites/all/modules/views_slideshow/theme/views_slideshow.theme.inc)
 • Deprecated function: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead ใน _views_slideshow_preprocess_views_slideshow() (บรรทัด 76 ของ /home/www/virtual/patumkongka.ac.th/htdocs/sites/all/modules/views_slideshow/theme/views_slideshow.theme.inc)
 • Deprecated function: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead ใน _views_slideshow_preprocess_views_slideshow() (บรรทัด 73 ของ /home/www/virtual/patumkongka.ac.th/htdocs/sites/all/modules/views_slideshow/theme/views_slideshow.theme.inc)
 • Deprecated function: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead ใน _views_slideshow_preprocess_views_slideshow() (บรรทัด 73 ของ /home/www/virtual/patumkongka.ac.th/htdocs/sites/all/modules/views_slideshow/theme/views_slideshow.theme.inc)
 • Deprecated function: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead ใน _views_slideshow_preprocess_views_slideshow() (บรรทัด 73 ของ /home/www/virtual/patumkongka.ac.th/htdocs/sites/all/modules/views_slideshow/theme/views_slideshow.theme.inc)
 • Deprecated function: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead ใน _views_slideshow_preprocess_views_slideshow() (บรรทัด 76 ของ /home/www/virtual/patumkongka.ac.th/htdocs/sites/all/modules/views_slideshow/theme/views_slideshow.theme.inc)
 • Deprecated function: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead ใน _views_slideshow_preprocess_views_slideshow() (บรรทัด 76 ของ /home/www/virtual/patumkongka.ac.th/htdocs/sites/all/modules/views_slideshow/theme/views_slideshow.theme.inc)
 • Deprecated function: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead ใน _views_slideshow_preprocess_views_slideshow() (บรรทัด 76 ของ /home/www/virtual/patumkongka.ac.th/htdocs/sites/all/modules/views_slideshow/theme/views_slideshow.theme.inc)
 • Deprecated function: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead ใน _views_slideshow_preprocess_views_slideshow() (บรรทัด 76 ของ /home/www/virtual/patumkongka.ac.th/htdocs/sites/all/modules/views_slideshow/theme/views_slideshow.theme.inc)
 • Deprecated function: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead ใน _views_slideshow_preprocess_views_slideshow() (บรรทัด 76 ของ /home/www/virtual/patumkongka.ac.th/htdocs/sites/all/modules/views_slideshow/theme/views_slideshow.theme.inc)
 • Deprecated function: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead ใน _views_slideshow_preprocess_views_slideshow() (บรรทัด 76 ของ /home/www/virtual/patumkongka.ac.th/htdocs/sites/all/modules/views_slideshow/theme/views_slideshow.theme.inc)
 • Deprecated function: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead ใน _views_slideshow_preprocess_views_slideshow() (บรรทัด 76 ของ /home/www/virtual/patumkongka.ac.th/htdocs/sites/all/modules/views_slideshow/theme/views_slideshow.theme.inc)
 • Deprecated function: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead ใน _views_slideshow_preprocess_views_slideshow() (บรรทัด 76 ของ /home/www/virtual/patumkongka.ac.th/htdocs/sites/all/modules/views_slideshow/theme/views_slideshow.theme.inc)
 • Deprecated function: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead ใน theme_views_slideshow_controls_widget_render() (บรรทัด 275 ของ /home/www/virtual/patumkongka.ac.th/htdocs/sites/all/modules/views_slideshow/theme/views_slideshow.theme.inc)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่1

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่1 ตรวจสอบจาก www.bangkok2.org แล้วเลือกโรงเรัยนปทุมคงคา  ให้มารายงานตัววันที่  7  เม.ย.59  เวลา  9.00น. ณ โรงเรียนปทุมคงคา

ขอชื่นชมความเก่งของสุภาพบุรุษปทุมคงคา

...ขอชื่นชมความเก่งของสุภาพบุรุษปทุมคงคา ได้รับรางวัลชมเชย
การประกวดมารยาทไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ
โดยเครือธนาคารธนชาต ดูแลและฝึกสอนโดย ครูเสาวลักษณ์ สร้อยโมรา
 

ประวัติโรงเรียนปทุมคงคา

ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงวางรากฐานของการศึกษาสมัยใหม่โปรดเกล้าฯให้ส่งเสริมการจัดตั้งโรงเรียนขึ้น เพื่อให้กุลบุตร กุลธิดา ได้ศึกษาเล่าเรียน ดังนั้น จึงมีการก่อตั้งโรงเรียนต่างๆขึ้นหลายโรงเรียน ทั้งในพระนคร และหัวเมืองต่างๆทั้งตั้งกระทรวงธรรมการ ให้มีหน้าจัดการศึกษา โรงเรียนที่ก่อตั้งนั้นมักจะเริ่มต้นขึ้นจากในวัด เพราะต้องอาศัยพระสงฆ์เป็นครูสอน โรงเรียนที่ก่อตั้งจากวัดจึงจัดสอนเฉพาะเด็กชายโรงเรียนปทุมคงคาได้เริ่มต้นขึ้นในวัดปทุมคงคา เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2443 โดยพระครูใบฎีกาเหลียนเป็นครูสอนนักเรียน ที่กุฏิของท่าน นับว่าพระครูใบฎีกาเหลียนเป็นครูคนแรกของโรงเรียนปทุม

Subscribe to โรงเรียนปทุมคงคา ตั้งค่า RSS