📝ประกาศ 📌โรงเรียนปทุมคงคา ทำการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 วันที่ 1 มิถุนายน 2564 📌📌


นายดาวหยาด ขันธ์เพชร

ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมคงคา

 
NEW แบบกรอกข้อมูลของผลงานภาพรวม NEW

แบบกรอกข้อมูลการประกวดแข่งขัน/ผลงานของนักเรียน โรงเรียนปทุมคงคา แบบกรอกข้อมูลผลงาน/รางวัลของครู โรงเรียนปทุมคงคา แบบกรอกข้อมูลผลงานโรงเรียนปทุมคงคา แบบกรอกข้อมูลครูไปราชการ/ประชุม/อบรม/สัมมนาข่าวประจำวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อ
วัน
หัวข้อ
วัน

ดาวโหลดเอกสาร

หัวข้อ
วัน
หัวข้อ
วัน