ขอเชิญชวนสุภาพบุรุษปทุมคงคาบรรพชาสามเณร

เพื่อทดแทนคุณบิดามารดาและผู้มีพระคุณประจำปีการศึกษา 2565

ระหว่างวันที่ 1 – 23 เมษายน 2566ณ วัดปทุมคงคาราชวรวิหาร

ผู้ปกครองและนักเรียนคนใดสนใจ สามารถติอต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณครูอวิรุทธิ์ และคุณครูภูดิศ