โรงเรียนปทุมคงคา ขอแสดงความยินดีกับ
นายคมศักดิ์ หาญสิงห์ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมคงคา

ได้รับเลือกเป็นบุคคลรัก ศรัทธา และเสียสละอุทิศตน ในวิชาชีพเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา