งานปัจฉิมนิเทศและพิธีมุทิตาจิต ม.6 ปีการศึกษา 2565

วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 นายคมศักดิ์ หาญสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมคงคา เป็นประธาน ในงานปัจฉิมนิเทศและพิธีมุทิตาจิต นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565 รุ่น “บวรรัตตกมล” และมอบเกียรติบัตรรางวัลคนดีศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2565 ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีคณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนปทุมคงคาเข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนปทุมคงคา

รูปกิจกรรมเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?vanity=430077310844134&set=a.1648355835682936