นักเรียนระดับชั้น ม.1-ม.3 เข้าร่วมกิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม สอบเครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้

นักเรียนระดับชั้น ม.1-ม.3 เข้าร่วมกิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม สอบเครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ วันที่ 13-15 มกราคม พ.ศ. 2566 นายคมศักดิ์ หาญสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมคงคา ได้มอบหมายให้ ผู้กำกับลูกเสือ จำนวน 32 คน นำลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ จำนวน 548 คน เข้าร่วมกิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมและสอบเครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ค่ายลูกเสือพงษ์ลดา อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี และทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ สวนมิ่งมงคลและสวนรุกขชาติ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?vanity=430077310844134&set=a.1618370795348107