กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพได้รับมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการให้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงาน”Open House 2023 สาธิตประสานมิตร เปิดบ้านพหุปัญญา 36 วิชาเอก”รายการ From Street toStar รังสรรค์อาหารริมทางสู่อาหารติดดาว” ในวันที่ 15 มกราคม 2566 ทางกลุ่มสาระการงานอาชีพได้ฝึกซ้อมนักเรียนเพื่อเข้าร่วมแข่งขันรายการดังกล่าว ได้จัดทำขนมเบื้องญวน (กระเบื้องทะเล) โดยเปลี่ยนรูปแบบการจัดเสริฟให้น่าสนใจเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับอาหาร ในการนี้ได้รับคำติชมจากเชฟมืออาชีพที่ให้เกียรติมาเนกรรมการตัดสิน นักเรียนได้รับประสบการณ์การทำงานและฝึกทักษะอาชีพและได้ข้อแนะนำเพื่อปรับปรุงการทำงานให้เป็นมืออาชีพมากขึ้น

รายชื่อนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน

1.นายณัฐชนนท์ แสนกล้า ชั้น ม.5/5

2.นายธนพัต ลอยกระโทก ชั้น ม.5/5

3.นายวีริศ ทูสรานนท์ ชั้น ม.5/1

ครูผู้ฝึกซ้อมและควบคุม : นายเจษฎา เต็งรัง