ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานทาสีอาคาร ๘ และปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ
ข้างอาคาร ๕,ห้องน้ำข้างอาคาร๗,และห้องน้ำข้างโรงอาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)