โรงเรียนปทุมคงคาจัดพิธีทำบัญตักบาตรบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในวันขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ วันพุธ ที่ 4 มกราคม 2566 นายคมศักดิ์ หาญสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมคงคา มอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ดำเนินการจัดพิธีทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในวันขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ โดยมี ท่าน ส.ส.กรณิศ งามสุคนธ์รัตนา เป็นประธานในพิธี และคณะผู้บริหาร องค์กรผู้สนับสนุนการศึกษาของโรงเรียน คณะครูและนักเรียน ร่วมกิจกรรมดังกล่าว

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมhttps://web.facebook.com/media/set/?vanity=430077310844134&set=a.1610568599461660