คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม>>https://sites.google.com/patumkongka.ac.th/pkschool2566/home

นักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโดยสแกนเข้าไลน์สแควร์จาก Qr code ด้านล่างนี้นะครับ