ทองเงินทองแดงเข้าร่วม
31252131
สรุปผลกิจกรรมแข่งขันโรงเรียนปทุมคงคา สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2ระหว่าง วันที่ 6-17 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565