โรงเรียนปทุมคงคาขอแสดงความยินดีกับคุณครูโรงเรียนปทุมคงคา จำนวน 16 คน ผ่านระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล Digital Performance Appraisal : DPA

📣ครูชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 คน คือ

✨✨นางสาวพรพรรณ ประทุมชัย

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

📣ครูชำนาญการ จำนวน 15 คน คือ

✨✨นายกีรติคุณ มินทร

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

✨✨ว่าที่ร้อยตรีหญิงชฎาภรณ์ บัวชุม

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

✨✨จ่าสิบเอกธรรณ์ธรรศ ดุริยาภิรมย์

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

✨✨นางสาวเพ็ญพนัส เค้ากล้า

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

✨✨นางสาวกวิสรา อุ่นไธสง

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

✨✨นางสาวอนุสรา หงษ์คำจันทร์

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

✨✨นายกษิธนัช ด่านสมัคร

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

✨✨นายอนุสรณ์ ชูทอง

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

✨✨นายอนุรักษ์ ขำเกลี้ยง

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

✨✨นางสาวภัทรธิญา เริงสุทธิ

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

✨✨นางสาวพรทิพย์ หวานจริง

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

✨✨นางสาวไอริณ วัฒนพานิช

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

✨✨นางเบญญาพร อินทร์แก้ว

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

✨✨นายชลันธร ปานอ่ำ

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

✨✨นายธนรัชฏ์ ชลูดดง

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *