ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานทาสีอาคาร 8 และปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำข้างอาคาร 5 ห้องน้ำข้างอาคาร 7 และห้องน้ำข้างโรงอาหาร

ประกาศผู้ชนะการเสนอร

Read more

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานทาสีอาคาร 8 และปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำข้างอาคาร 5 ห้องน้ำข้างอาคาร 7 และห้องน้ำข้างโรงอาหาร ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e -bidding)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Read more

พิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี นักเรียนที่มีความขาดแคลน และนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้โรงเรียน

นายคมศักดิ์ หาญสิงห์

Read more

กิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาค

Read more