โรงเรียนปทุมคงคา ขอแสดงความยินดีนางสาววนิดา เด็ดดวง รองผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมคงคา รับรางวัลผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2565

โรงเรียนปทุมคงคา ขอแ

Read more

ผู้แทนครู ป.ค. เข้าเยี่ยมเพื่อสร้างขวัญและให้กำลังใจผู้ปกครองของนักเรียนที่ประสบเหตุถูกทำร้ายร่างกายและชิงทรัพย์บนรถโดยสารประจำทางสาย 23

ผู้แทนครู ป.ค. เข้าเ

Read more

นักเรียนแผนการเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์-สถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมในงาน “วันนักสิ่งประดิษฐ์” ประจำปี ๒๕๖๖

นักเรียนแผนการเรียนเ

Read more