ผู้แทนครู ป.ค. เข้าเยี่ยมเพื่อสร้างขวัญและให้กำลังใจผู้ปกครองของนักเรียนที่ประสบเหตุถูกทำร้ายร่างกายและชิงทรัพย์บนรถโดยสารประจำทางสาย 23

ผู้แทนครู ป.ค. เข้าเ

Read more

กิจกรรมศึกษาดูงานการปฏิบัติงานโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) นักเรียนแผนการเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์-สถาปัตยกรรมศาสตร์

กิจกรรมศึกษาดูงานการ

Read more

นักเรียนแผนการเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์-สถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมในงาน “วันนักสิ่งประดิษฐ์” ประจำปี ๒๕๖๖

นักเรียนแผนการเรียนเ

Read more