นักเรียนแผนการเรียนมนุษยศาสตร์สื่อสาร (ภาษาฝรั่งเศส) ระดับขั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๔, ๕/๔,๖/๔ เข้าร่วมกิจกรรมชมละครเพลงภาษาฝรั่งเศส ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

นายคมศักดิ์ หาญสิงห์

Read more

โรงเรียนปทุมคงคา ได้รับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จำนวน ๔ คน จากประเทศจีนมาฝึกประสบการณ์การสอนภาษาจีนให้กับนักเรียนโดยมูลนิธิครูของแผ่นดิน และชมรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทย – จีน

นายคมศักดิ์ หาญสิงห์

Read more