ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานทาสีอาคาร 8 และปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำข้างอาคาร 5 ห้องน้ำข้างอาคาร 7 และห้องน้ำข้างโรงอาหาร

ประกาศผู้ชนะการเสนอร

Read more

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานทาสีอาคาร 8 และปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำข้างอาคาร 5 ห้องน้ำข้างอาคาร 7 และห้องน้ำข้างโรงอาหาร ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e -bidding)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Read more