วันที่ 21 ธันวาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้ดำเนินจัดกิจกรรม วันคริสต์มาส โดยมีท่านผู้อวยการโรงเรียน นายคมศักดิ์ หาญสิงห์เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมีท่านรองผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม