ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนปทุมคงคา

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :  1010720125
รหัส Smis 8 หลัก :  10012037
รหัส Obec 6 หลัก :  720125
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :  ปทุมคงคา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :  PATUMKONGKA
ที่อยู่ : บ้าน920 ตำบลพระโขนง อำเภอเขตคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ :  023922510
โทรสาร :  023902288
ระดับที่เปิดสอน : มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :  พ.ศ.2443
อีเมล์ :  –
เว็บไซต์ :  http://WWW.patumkongka.ac.th
Facebook : https://web.facebook.com/PatumkongkaSchool
กลุ่มโรงเรียน :  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :  คลองเตย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:     15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:     2 กม.