นักเรียนแผนการเรียนมนุษย์ศาสตร์สื่อสาร (ภาษาจีน) ระดับขั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๔, ๕/๔,๖/๔ เข้าร่วมร่วมกิจกรรมค่ายภาษาจีนวัฒนธรรมไต้หวัน ปี ๒๕๖๖ ณ สมาคมไต้หวันแห่งประเทศไทย

นายคมศักดิ์ หาญสิงห์

Read more

โรงเรียนปทุมคงคาขอแสดงความยินดีกับคุณครูโรงเรียนปทุมคงคา จำนวน 16 คน ผ่านระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล Digital Performance Appraisal : DPA

ครูชำนาญการพิเศษ จำน

Read more

โรงเรียนปทุมคงคารับการนิเทศติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามระบบ หลักเกณฑ์วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565

วันศุกร์ที่ 16 มิถุน

Read more

โรงเรียนปทุมคงคา   ขอเชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ผ่านระบบออนไลน์

คลิกเพื่อลงนามถวายพร

Read more