โรงเรียนปทุมคงคา   ขอเชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ผ่านระบบออนไลน์

คลิกเพื่อลงนามถวายพร

Read more