นักเรียนระดับชั้น ม.1-ม.3 เข้าร่วมกิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม สอบเครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้

นักเรียนระดับชั้น ม.

Read more

พิธีทำบัญตักบาตรบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

โรงเรียนปทุมคงคาจัดพ

Read more

กิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาค

Read more