การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566

วันพุธที่ 5 เมษายน 2566 คณะครูโรงเรียนปทุมคงคาร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566 โดยมีนายคมศักดิ์ หาญสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมคงคา เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม และนายอัมรินทร์ เหนือร้อยเอ็ด รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนปทุมคงคา กล่าวรายงาน พร้อมทั้งได้รับเกียรติจากนางสาวมาเรียม ซอหมัด ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางสาวศุภิสรา เสือทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ นางสาวขนิษฐา พุ่มสงวน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ นายวรพล สายโสภา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ นางสาวสุกัญญา ถีสูงเนิน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ และนายวิวัฒน์ ทัศวา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ เป็นวิทยากรการอบรม ณ หอประชุมโรงเรียนปทุมคงคา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *