วันพุธที่ 4 มกราคม 2566 นายคมศักดิ์ หาญสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมคงคา เป็นประธานการเปิดกิจกรรมส่งความสุขเนื่องในวันปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2566 พร้อมทั้งจับสลาก ของขวัญให้แก่นักเรียนโรงเรียนปทุมคงคา จากนั้นนักเรียนสังสรรค์ภายในห้องประจำชั้นตามอัธยาศัย ทั้งนี้ขอขอบคุณวงดนตรีไทยสากลจากโรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ และคณะตลกจากวงพวงสวรรค์ ปทุมดุริยา โรงเรียนปทุมคงคา ที่ร่วมแสดงส่งมอบความสุข ณ โดมพระยาสีมานนทปริญญา โรงเรียนปทุมคงคา

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมhttps://web.facebook.com/media/set/?vanity=430077310844134&set=a.1610657749452745