ขอแสดงความยินดีกับคุณครูโรงเรียนปทุมคงคา ที่ได้รับผลการประเมินผ่านเกณฑ์ในการยื่นขอเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว.9/2564 ผ่านระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล Digital Performance Appraisal : DPA

โรงเรียนปทุมคงคาขอแสดงความยินดีกับคุณครูโรงเรียนปทุมคงคา ที่ได้รับผลการประเมินผ่านเกณฑ์ในการยื่นขอเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว.9/2564 ผ่านระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล Digital Performance Appraisal : DPA

📣ครูชำนาญการ จำนวน 4 คน คือ

✨✨นางสาวนุชจรี แสนสนิท

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

✨✨นางสาวชนิตรา ขันทองหล่อ

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

✨✨นางสิริวรรณ มาศคีรีวงศ์

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

✨✨นางสาวสุชาดา โสภูงา

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข้อมูล ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2566

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *