งานปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3 ปีการศึกษา 2565

วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 นายคมศักดิ์ หาญสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมคงคา เป็นประธานในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 และมอบเกียรติบัตรรางวัลคนดีศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2565 ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีคณะผู้บริหารและคณะครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมโรงเรียนปทุมคงคา

รูปกิจกรรมเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?vanity=430077310844134&set=a.1647810819070771