นักเรียนแผนเตรียมผู้ประกอบธุรกิจ (สาชาช่างอุตสาหกรรม)ระดับชั้น ม.6/5 ประกอบกิจกรรมจิตอาสาบูรณาการร่วมกับกิจกรรมสาธารณประโยชน์ซ่อมแซมและเปลี่ยนแผงไฟส่องสว่างบริเวณใต้อาคาร 7

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพได้รับมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการสมศักดิ์ สนกนก จัดการเรียนรู้วิชา ง33201 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพโดยให้นักเรียนมีประสบการณ์ในการทำงานเพื่อนำไปประกอบอาชีพ และหารายได้เสริมระหว่างเรียนในการนี้อ.วิจิตร เกิดผล ได้นำนักเรียนแผนเตรียมผู้ประกอบธุรกิจ (สาชาช่างอุตสาหกรรม)ระดับชั้น ม.6/5 ประกอบกิจกรรมจิตอาสาบูรณาการร่วมกับกิจกรรมสาธารณประโยชน์ซ่อมแซมและเปลี่ยนแผงไฟส่องสว่างบริเวณใต้อาคาร 7 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 นักเรียนได้นำความรู้ที่ได้ มาใช้ในชีวิตจริงได้รับประสบการณ์ในการทำงานการแก้ปัญหาอันเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนในอนาคต

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *