นักเรียนแผนการเรียนมนุษยศาสตร์สื่อสาร (ภาษาฝรั่งเศส) ระดับขั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๔, ๕/๔,๖/๔ เข้าร่วมกิจกรรมชมละครเพลงภาษาฝรั่งเศส ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

นายคมศักดิ์ หาญสิงห์

Read more

โรงเรียนปทุมคงคา ได้รับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จำนวน ๔ คน จากประเทศจีนมาฝึกประสบการณ์การสอนภาษาจีนให้กับนักเรียนโดยมูลนิธิครูของแผ่นดิน และชมรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทย – จีน

นายคมศักดิ์ หาญสิงห์

Read more

ประกาศโรงเรียนปทุมคงคา เรื่อง การปิดโรงเรียนกรณีพิเศษ วันพุธที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนปทุมคงคา ครบรอบ ๑๒๓ ปี

Read more

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูโรงเรียนปทุมคงคา ที่ได้รับผลการประเมินผ่านเกณฑ์ในการยื่นขอเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว.9/2564 ผ่านระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล Digital Performance Appraisal : DPA

โรงเรียนปทุมคงคาขอแส

Read more