นักเรียนแผนการเรียนมนุษย์ศาสตร์สื่อสาร (ภาษาจีน) ระดับขั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๔, ๕/๔,๖/๔ เข้าร่วมร่วมกิจกรรมค่ายภาษาจีนวัฒนธรรมไต้หวัน ปี ๒๕๖๖ ณ สมาคมไต้หวันแห่งประเทศไทย

นายคมศักดิ์ หาญสิงห์

Read more

โรงเรียนปทุมคงคาขอแสดงความยินดีกับคุณครูโรงเรียนปทุมคงคา จำนวน 16 คน ผ่านระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล Digital Performance Appraisal : DPA

ครูชำนาญการพิเศษ จำน

Read more