ขอแสดงความยินดี กับนายสิรธีร์ ศรีอุทัย นักเรียนห้องเรียนพิเศษ GEP โรงเรียนปทุมคงคา ชั้น ม.3/1 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโควต้าเรียนดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Read more

กิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566

วันจันทร์ที่ 4 ธันวา

Read more

นักเรียนแผนการเรียนมนุษยศาสตร์สื่อสาร (ภาษาจีน) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๔ เข้าร่วมรับฟังการแนะแนวทุนการศึกษา China Education “One Belt One Road ๒๐๒๓”

กลุ่มสาระการเรียนรู้

Read more