ประกาศโรงเรียนปทุมคงคา เรื่อง การปิดโรงเรียนกรณีพิเศษ วันพุธที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนปทุมคงคา ครบรอบ ๑๒๓ ปี

Read more

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูโรงเรียนปทุมคงคา ที่ได้รับผลการประเมินผ่านเกณฑ์ในการยื่นขอเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว.9/2564 ผ่านระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล Digital Performance Appraisal : DPA

โรงเรียนปทุมคงคาขอแส

Read more