งานลูกเสือ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนปทุมคงคาเข้าร่วมการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับโรงเรียน รุ่นที่ 2/2566

งานลูกเสือ กิจกรรมพั

Read more

โรงเรียนปทุมคงคา ขอแสดงความยินดีนางสาววนิดา เด็ดดวง รองผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมคงคา รับรางวัลผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2565

โรงเรียนปทุมคงคา ขอแ

Read more

ประกาศเลขที่นั่งสอบและห้องสอบโรงเรียนปทุมคงคาการทดสอบวัดความรู้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566

ประกาศเลขที่นั่งสอบแ

Read more

ผู้แทนครู ป.ค. เข้าเยี่ยมเพื่อสร้างขวัญและให้กำลังใจผู้ปกครองของนักเรียนที่ประสบเหตุถูกทำร้ายร่างกายและชิงทรัพย์บนรถโดยสารประจำทางสาย 23

ผู้แทนครู ป.ค. เข้าเ

Read more

กิจกรรมศึกษาดูงานการปฏิบัติงานโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) นักเรียนแผนการเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์-สถาปัตยกรรมศาสตร์

กิจกรรมศึกษาดูงานการ

Read more

นักเรียนแผนการเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์-สถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมในงาน “วันนักสิ่งประดิษฐ์” ประจำปี ๒๕๖๖

นักเรียนแผนการเรียนเ

Read more

ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

ประกาศโรงเรียนปทุมคง

Read more