โรงเรียนปทุมคงคารับการนิเทศติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามระบบ หลักเกณฑ์วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565

วันศุกร์ที่ 16 มิถุน

Read more

โรงเรียนปทุมคงคา   ขอเชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ผ่านระบบออนไลน์

คลิกเพื่อลงนามถวายพร

Read more

ประกาศโรงเรียนปทุมคงคาเรื่อง ผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบ 2)

Read more