นักเรียนแผนการเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์-สถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมในงาน “วันนักสิ่งประดิษฐ์” ประจำปี ๒๕๖๖

นักเรียนแผนการเรียนเ

Read more

ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

ประกาศโรงเรียนปทุมคง

Read more