นักเรียนแผนการเรียนมนุษยศาสตร์สื่อสาร (ภาษาจีน) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๔ เข้าร่วมรับฟังการแนะแนวทุนการศึกษา China Education “One Belt One Road ๒๐๒๓”

กลุ่มสาระการเรียนรู้

Read more

งานการศึภษาพิเศษ โรงเรียนปทุมคงคา เข้าร่วมพิรีมอบทุนการศึภษามูลนิธิคุณพุ่ม และร่วมจัดนิทรรศการในงานเปิดบ้านวิชาการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤ

Read more

กิจกรรมหน้าเสาธง ท่านผู้อำนวยการ พบปะนักเรียน เพื่อชี้แนวทาง การประพฤติปฏิบัติตัวกับการเป็นสุภาพบุรุษปทุมคงคา และความปลอดภัย

Read more