โรงเรียนปทุมคงคา ได้รับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จำนวน ๔ คน จากประเทศจีนมาฝึกประสบการณ์การสอนภาษาจีนให้กับนักเรียนโดยมูลนิธิครูของแผ่นดิน และชมรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทย – จีน

นายคมศักดิ์ หาญสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมคงคา มอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจากประเทศจีนมาฝึกประสบการณ์การสอนภาษาจีนให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ จำนวน ๔ คน ตั้งแต่วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ – ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาจีน และเรียนรู้วัฒนธรรมจีน โดยมีครูผู้ดูแลคือ นางสาวชนิตรา ขันทองหล่อ นางสาวนุชจรี แสนสนิท และ นางสาวพิมพ์นารา เครือรัฐติกาล

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *