งานการศึภษาพิเศษ โรงเรียนปทุมคงคา เข้าร่วมพิรีมอบทุนการศึภษามูลนิธิคุณพุ่ม และร่วมจัดนิทรรศการในงานเปิดบ้านวิชาการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤ

Read more

กิจกรรมหน้าเสาธง ท่านผู้อำนวยการ พบปะนักเรียน เพื่อชี้แนวทาง การประพฤติปฏิบัติตัวกับการเป็นสุภาพบุรุษปทุมคงคา และความปลอดภัย

Read more

ขอแสดงความยินดี นายอัมรินทร์ เหนือร้อยเอ็ด ในโอกาสรับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอัมพวานาราม (ดงมะม่วง)

วันอังคารที่ 31 ตุลา

Read more